PLS NA JUZ DAJE NAJ Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania ( w odpowiedzi nie cytuj tekstu). „ W imię Pańskie. Amen. My Albert ,z przyzwolenia Bożego opat konwentu św. Wincentego we Wrocławiu , wszystkim wiernym w Chrystusie , tak obecnym jak i przyszłym ,którzy ten dokument oglądać będą , (życzymy) zbawienia w Zbawcy wszystkich. Wiadomość o dziełach dokonanych powierza się pismu, ażeby z biegiem czasu nie wypadły z pamięci. Dlatego postanowiliśmy podać do wiadomości wszystkich wiernych , że za zgodą kapituły naszej daliśmy i udzieliliśmy panu Lambertowi z Tyńca i jego dziedzicom dwór nasz w Zabłociu i ziemię , która do niego przynależy, celem osadzenia tamże Niemców na prawie i wolności niemieckiej, jak mu się będzie korzystniej wydawało, na tej zasadzie mianowicie, że on i jego dziedzice posiadać będą wieczyście trzy małe łany ,wolne od płacenia wszelkiego czynszu i dziesięciny; z reszty zaś łanów , ile ich tylko tamże będzie , mają płacić oni , względnie ci, których oni osadzą ,rocznie wiardunek srebra ( wiardunek = czwartak = średniowieczna moneta) na św. Marcina i trzy korce targowe czworakiego zboża , mianowicie trzy miary pszenicy, 3 żyta, 3 jęczmienia i 3 owsa, które przed Bożym Narodzeniem, lub najpóźniej przed Oczyszczeniem Panny Marii przywieźć mają na własnych wozach do naszego klasztoru. Zaś księciu panu obowiązani będą w tymże samym czasie przywozić do dworu jego w Leśnicy 2 miary z każdego małego łanu ,jedną pszenicy, a drugą owsa , za udzieloną im wolność .Od owej zaś opłaty dziesięciny i czynszu uwalniamy ich , nadając im wolniznę na trzy lata najbliższe , po sobie następujące, z wyjątkiem ziemi już przypisanej , z której czynsz i dziesięcinę mają płacić już pierwszego roku po jej objęciu . Daliśmy także jemu i jego dziedzicom prawo sołtysa i trzecią część wszystkich dochodów , jakie mogą wynikać z sądownictwa , wyjąwszy sprawy główne , które przez samego księcia są odsyłane, z których my otrzymywać będziemy trzecią część , on zaś (tj. sołtys) i jego dziedzice z naszej części otrzymywać będzie trzecią częśc By zaś to nasze nadanie ,zarazem i zarządzenie ,przestrzegane były niezmiennie , utwierdziliśmy je świadectwem niniejszego dokumentu i przywieszeniem pieczęci, mianowicie naszej i kapitulnej. Działo się to w r. 1240 , w obecności etc." a/ Kto jest wystawcą dokumentu ? …………………………………………………………… b/ Jakie prawa i korzyści zostały nadane Lambertowi z Tyńca? ……………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. c/ Jakie obowiązki przyjął na siebie Lambert ? ……………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. d/ Jakie obowiązki i korzyści przewiduje dokument dla przyszłych osadników ? ……………. …………………………………………………………………………………………………
Answer

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.