Podaj dwa powody uzasadniające celowość użycia liczb w akapicie 5. Dziś Wikipedia istnieje w ponad dwustu wersjach językowych, z tego w trzydziestu dwóch ma ponad 50 tysięcy haseł, a w około siedemdziesięciu – ponad 10 tysięcy. Największa jest wersja angielska, zawierająca ponad 3 miliony haseł. Polska Wikipedia ma przeszło 600 tysięcy haseł i jest czwartą co do wielkości, po angielskiej, niemieckiej i francuskiej, ale przed hiszpańską, japońską, chińską czy rosyjską. We wszystkich wersjach językowych Wikipedia zawiera przeszło 10 milionów haseł. Łączne nakłady poniesione przez Walesa na Wikipedię wyniosły zaledwie około 500 tys. dolarów. Jimmy Wales nazwał swoje dzieło „próbą stworzenia i rozpowszechnienia wielojęzycznej wolnej encyklopedii o najwyższym możliwym poziomie dla każdej osoby na Ziemi w jej własnym języku”. Ocenia się, że korzysta z niej około siedmiuset milionów użytkowników rocznie (przez co rozumie się liczbę wejść na jej strony, a nie liczbę fizycznych osób). Równie imponująca Egzamin maturalny z języka polskiego Poziom podstawowy 3 jak liczba haseł, wersji językowych i użytkowników jest liczba autorów. Wikipedię stworzyło około 100 tysięcy autorów. Ich praca nie była opłacana. Jest to chyba największy „czyn społeczny” w dziejach! Ochotniczy zaciąg do grona autorów, swoboda tworzenia haseł, brak hierarchicznej redakcji, ucieranie wersji hasła w toku sporów i dyskusji, nośnik (Internet) – to nie jedyne różnice pomiędzy Wikipedią a tradycyjnymi encyklopediami. Niezwykle ważne jest to, że korzystać z niej może każdy za darmo.
Answer
PLS NA JUZ DAJE NAJ Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania ( w odpowiedzi nie cytuj tekstu). „ W imię Pańskie. Amen. My Albert ,z przyzwolenia Bożego opat konwentu św. Wincentego we Wrocławiu , wszystkim wiernym w Chrystusie , tak obecnym jak i przyszłym ,którzy ten dokument oglądać będą , (życzymy) zbawienia w Zbawcy wszystkich. Wiadomość o dziełach dokonanych powierza się pismu, ażeby z biegiem czasu nie wypadły z pamięci. Dlatego postanowiliśmy podać do wiadomości wszystkich wiernych , że za zgodą kapituły naszej daliśmy i udzieliliśmy panu Lambertowi z Tyńca i jego dziedzicom dwór nasz w Zabłociu i ziemię , która do niego przynależy, celem osadzenia tamże Niemców na prawie i wolności niemieckiej, jak mu się będzie korzystniej wydawało, na tej zasadzie mianowicie, że on i jego dziedzice posiadać będą wieczyście trzy małe łany ,wolne od płacenia wszelkiego czynszu i dziesięciny; z reszty zaś łanów , ile ich tylko tamże będzie , mają płacić oni , względnie ci, których oni osadzą ,rocznie wiardunek srebra ( wiardunek = czwartak = średniowieczna moneta) na św. Marcina i trzy korce targowe czworakiego zboża , mianowicie trzy miary pszenicy, 3 żyta, 3 jęczmienia i 3 owsa, które przed Bożym Narodzeniem, lub najpóźniej przed Oczyszczeniem Panny Marii przywieźć mają na własnych wozach do naszego klasztoru. Zaś księciu panu obowiązani będą w tymże samym czasie przywozić do dworu jego w Leśnicy 2 miary z każdego małego łanu ,jedną pszenicy, a drugą owsa , za udzieloną im wolność .Od owej zaś opłaty dziesięciny i czynszu uwalniamy ich , nadając im wolniznę na trzy lata najbliższe , po sobie następujące, z wyjątkiem ziemi już przypisanej , z której czynsz i dziesięcinę mają płacić już pierwszego roku po jej objęciu . Daliśmy także jemu i jego dziedzicom prawo sołtysa i trzecią część wszystkich dochodów , jakie mogą wynikać z sądownictwa , wyjąwszy sprawy główne , które przez samego księcia są odsyłane, z których my otrzymywać będziemy trzecią część , on zaś (tj. sołtys) i jego dziedzice z naszej części otrzymywać będzie trzecią częśc By zaś to nasze nadanie ,zarazem i zarządzenie ,przestrzegane były niezmiennie , utwierdziliśmy je świadectwem niniejszego dokumentu i przywieszeniem pieczęci, mianowicie naszej i kapitulnej. Działo się to w r. 1240 , w obecności etc." a/ Kto jest wystawcą dokumentu ? …………………………………………………………… b/ Jakie prawa i korzyści zostały nadane Lambertowi z Tyńca? ……………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. c/ Jakie obowiązki przyjął na siebie Lambert ? ……………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. d/ Jakie obowiązki i korzyści przewiduje dokument dla przyszłych osadników ? ……………. …………………………………………………………………………………………………
Answer

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.