1. Zredukowano wodorem 32 g pewnego tlenku żelaza i otrzymano żelazo oraz 10,8 g wody. Wzór sumaryczny tego tlenku to:a) FeOb) Fe3O4c) Fe2O3d) FeO Fe2O32. W 100 g wody o temperaturze 323 K rozpuszczono 270 g sacharozy. Ile gramów tej substancji wykrystalizuje po ochłodzeniu roztworu do temperatury 303 K. Rozpuszczalność sacharozy w temperaturze 323 K wynosi 278g/na 100g H2O, a w temperaturze 303 K 225g/na 100g H2O.a) 270gb) 225gc) 124gd) 45g3. 20g pewnej substancji X rozłożono całkowicie zgodnie z równaniem: X A + B. Dwie nowe substancje powstały w stosunku masowym A : B = 14 : 11. Masa substancji A otrzymanej w tej reakcji wynosi:a) 11,2gb) 8,8gc) 14,3gd) 16,94g4. Roztworem, w którym znajduje się dwa razy więcej anionów niż kationów jest roztwór soli:a) Na2Sb) Na2SO4c) MgSO4d) Mg(NO3)25. Zmieszano substancje w sposób przedstawiony na rysunku: 1. Cl2(aq) + KBr 2. Br2(aq) + KCl 3. Br2(aq) + KI Wskaż, w których probówkach zajdzie reakcjaa) tylko w 2b) tylko w 1 i 3c) tylko w 2 i 3d) we wszystkich6. W którym punkcie znajdują się pierwiastki toksyczne dla zwierząt i człowieka:a) Fe, Mg, Cu, Ca, P(V)b) Mn(II), K, Co, S, Sec) Cd, Hg, Pb, As, Cr(VI)d) K, Na, Si, Ta, Ag7. Badany tester jest cieczą bezbarwną, lotną, słabo rozpuszczalną w wodzie o zapachu ananasów, a podczas jego hydrolizy pojawia się zapach zjełczałego tłuszczu. Wskaż, który z podanych estrów posiada te właściwości:a) mrówczan etylub) octan butyluc) maślan etylud) stearynian etylu8. Wybierz poprawne informacje dotyczące kwaśnych deszczów:a) niszczą zaprawę murarską starych domówb) powodują wzrost pH wód gruntowychc) zakwaszają glebęd) przyczyną powstawania kwaśnych deszczów jest rozwój motoryzacjie) są główną przyczyną eutrofizacji jezior Poprawne informacje zawierają punkty……………………………………9. Octan propylu i propanian metylua) są homologamib) są izomeramic) są różnymi nazwami tego samego związkud) należą do dwóch odmiennych typów związków
Answer
1. Uzupełnij tekst dotyczący układu okresowego:Właściwości pierwiastków uporządkowanych według wzrastającej liczby....................... zmieniają się okresowo. Pierwiastki tak uporządkowane tworząkolumny pionowe, czyli ........................ oraz rzędy poziome, czyli .......................Numer okresu informuje o liczbie .............................................................Pierwiastki grup l i 2 (IA i IIA) są ...............................................,a w grupach od 13 do 17 (IIIA - VIIA) znajdują się oprócz metali także.................................................... i ....................................................Pierwiastki grupy 18 (VIIIA) to .....................................................................W grupach znajdują się pierwiastki o podobnych ..............................................2. Pierwiastek E tworzy kwas o wzorze H2EOn i masie cząsteczkowej 78u, w którym zawartość procentowa tlenu wynosi 61,5% masowych.Ustal wzór tego kwasu, odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.3. Stężenie nasyconego roztworu wodorotlenku w danej temperaturze wynosi 20%. Oblicz rozpuszczalność tego wodorotlenku w tej temperaturze.4. Mając do dyspozycji: tlenek siarki (IV), wodę, tlenek wapnia, tlen i zasadę sodową napisz po jednym równaniu otrzymywania następujących substancji:a) tlenku siarki (VI) ....................................................................................b) wodorotlenku wapnia ...........................................................................c) siarczanu (IV) sodu ...............................................................................d) kwasu siarkowego (IV) .........................................................................e) siarczanu (IV) wapnia ...........................................................................
Answer

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.