April 2019 0 241 Report
Wniosek do burmistrza z proźbą o pomoc mieszkańcom miasta ,którzy ucierpieli w wyniku powodzi. Proszę o podanie argumentów i propozycji działań. Przykład w załączniku

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.