April 2019 0 248 Report
Daje naj! Proszę o rozwiązanie (Łatwe)
Klasa 8
1.jeden z kątów przyległych jest 3 razy mniejszy od drugiego.Oblicz miary tych kątów.
2.W rombie jeden z kątów ma miarę a, a drugi jest o 40° większy .Oblicz miary kątów tego rombu

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.