October 2020 0 343 Report
W jakich artykułach w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z kwietnia 1997r. jest mowa o rodzinie? WOS​

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.