October 2020 1 483 Report
Zapoznaj się z artykułami 18. i 71. 'Konstytucji RP', następnie poszukaj informacji o tym, w jaki sposób państwo realizuje zobowiązania wobec rodzin zapisane w tych fragmentach. Oceń skuteczność tych działań i wnioski przedstaw w formie pisemnej.

Art. 18
Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 71
1. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do poszczególnej pomocy ze strony władz publicznych.
2. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa.

PROSZĘ POMÓŻCIE< DAJĘ NAJ!!!

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.