POZIOM 3 GIM 1. Wpisz brakujące słowo: (kto to wykonuje)a) It is apptied to a broken arm or leg - .........b) If you dont feel very good, you feel off - .......c) It can be a sympton of an allergy - .......2. Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami z ramki w odpowiedniej formie.bike ; play ; ski ; break ; play1. Have you ever _____ your leg?2. I love ____ volleyball.3. Would you like to ____ basketball?4. What equiqment do I need to go mountain _____?5. When I was _____ in the mountains , I had to wear [.....]3. Uzupełnij zdania podanymi wyrazami w odpowiedniej formie.1. Last week, when I was on the beach, I ( FALL ASLEEP) .........2. She (BREAK) .......... her leg last year.3. My uncle (TRY) .......... give up smoking every month.4. You shouldn't eat too much fat. It's (HEALTH) ...........5. Wembley Stadium is one of (FAMOUS) ................ football stadiums in the world.4. Z podanych wyrazów ułóż zdania.1. Last month / he / take part / box / competition.2. Lot / stars / give / concters / here / so far.3. Where / be / near / swim / pool your / town ?4. After / train / she / like / read/ or / watch / videosMOWA ZALEŻNA:1) ,, I had just arrived ''2) ,,I need you'' 3) ,, I will do it tomorrow''4) ,, I can fix it next week''5) ,, I am busy now''6) ,,I want to see my brother''7) ,, I bought a new car last week''8) ,, I'm reading my favourite book''Przykład 1: ,,I had just arrived ''Bob said that he had arrivedByłabym bardzo wdzięczna za zrobienie tego wszystkie bezbłędnie ;)Jest dużo ponktów do uzyskania to myslę że warto.Oczywiście daję [email protected] :D
Answer
LEKTURA ANTYGONA ! POTRZEBNE NA DZISIAJ. ODPOWIEDZ NA 20 ZAMKNIETYCH PYTAN !!!! ALE MA BYC Z ENSEM, BO INACZEJ USUWAM !!!!!!1.Kto zabronił pochówku Polinejka? a) Eteokles, b) Kreon, c) Hajmon.2.Kto zamierzał pogrzebać Polinejka? a) Antygona, b) Ismena, c) Eurydyka.3.Kto zdecydował się pomóc dziewczynie w dokonaniu pochówku zmarłego? a) siostra, b) narzeczony, c) nie było takiej osoby.4.Czy Antygona przyznała się do złamania zakazu Kreona? a) tak, b) nie, c) tak, ale udawała, że nic nie wiedziała o zakazie króla.5.Jaka kara groziła za złamanie zakazu króla? a) pozbawienie praw, b) wygnanie z kraju, c) śmierć.6.W jaki sposób nie usprawiedliwiała bohaterka decyzji o pogrzebaniu brata? a) Hades pożada praw równych, b) (Polinejk) nie jak niewolnik, lecz jak brat on zginął, c) To Eteokles nie powinien być pochowany.7.Czym uzasadniał Kreon wydanie swojego rozkazu? a) Za śmierć w bratobójczej walce nie należy się nikomu pochówek., b) Polinejk pustoszył kraj, a Eteokles go bronił., c) Pochówek należy się tylko starym, doświadczonym żołnierzom..8.Kto powiedział słynne słowa: "Współkochać przyszłam, a nie wspólnienawidzić"? a) Ismena, b) Antygona, c) Eurydyka.9.Jakim władcą był Kreon? Wybierz ciąg właściwych mu cech. a) tolerancyjnym, surowym, bezwzględnym, b) bezwzględnym, surowym, okrutnym, c) okrutnym, tolerancyjnym, zachłannym.10.Kto próbował powstrzymać Kreona od wykonania kary? a) strażnicy, b) Hajmon, c) Eurydyka.11.Hajmon wobec Kreona był a) bratem, b) przyjacielem, c) synem.12.Hajmon wobec Antygony był a) synem, b) bratem, c) narzeczonym.13.Antygona nie bała się kary, ponieważ a) uważała, że ważniejsze są prawa boskie niż ludzkie, b) Kreon się opamięta i nie będzie egzekwował kary, c) prawa ludzkie są ważniejsze od praw boskich.14."Wróg i po śmierci nie stanie się miłym" Są to słowa: a) Antygony, b) Ismeny, c) Kreona.15.Kreon nie chciał zaakceptować a) głosu ludu, b) małżeństwa swojego syna z jego wybranką, c) decyzji Ismeny dotyczącej ucieczki z miasta.16.Hajmon, widząc zwłoki Antygony a) zrozumiał, że nie można przeciwstawiać się ojcu, b) uwierzył w winę Antygony, c) popełnił samobójstwo.17.Antygona popełniła samobójtwo poprzez a) wypicie trucizny, b) przebicie się sztyletem, c) powieszenie się na własnej chuście.18.Jak zareagowała żona Kreona na decyzje męża i wydarzenia z ostatnich godzin? a) pogodziła się z wolą męża, b) odeszła od męża i zamieszkała na pustkowiu, c) popełniła samobójstwo.19.Czy Kreon zrozumiał swoje błędy a) tak, ale było już za późno na cofnięcie decyzji, b) tak i na szczęście zdążył wszystko naprawić, przez co nastąpiło szczęśliwe zakończenie, c) nie, uważał,że wszystko uczynił prawidłowo.20."Antygona" Sofoklesa jest: a) dramatem romantycznym, b) tragedią, c) komedią.
Answer

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.