November 2018 2 450 Report

Liczby a,b,c,d są ustawione w kolejności rosnącej a ich mediana jest równa 7. Wynika z tego, że:

a) conajmniej jedna z tych liczb jest równa 7

b) conajmniej jedna z tych liczb jest mniejsza od 6

c) średnia arytmetyczna tych liczb jest większa od 0

d) b+c=14


More Questions From This User See All

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.