October 2018 1 148 Report

Proszę o rozwiązanie poniższych zadań. Za spam oraz niekompletne rozwiązania od razu zgłaszam.

ZADANIE 1.

Ile gramów wody zawiera 400g roztworu o stężeniu 30%?

ZADANIE 2.

500 dm^3 amoniaku, odmierzonego w warunkach normalnych rozpuszczono w 1dm^3 wody destylowanej. Oblicz stężenie procentowe roztowru amoniaku.

ZADANIE 3.

Ile gramów bromku sodu (NaBr) znajduje się w 0,2 dm^3 0,1-molowego roztworu?

ZADANIE 4.

Ile gramów NaMnO4 zawierającego 10% zanieczyszczeń potrzeba do sporządzenia 200cm^3 0,1-molowego roztworu?

ZADANIE 5.

Ułóż równania reakcji, dobierz współczynniki stechiometryczne:

a) Fe(OH)3 + H3PO4 ->

b) NaOH + SO2 ->

c) Ca(OH)2 + N2O5 ->

d) H2SO4 + ...... -> Na2SO4 + H2O

ZADANIE 6.

Ułóż równania dysocjacji jonowej następujących substancji, nazwij jony:

KCL; Na2S; K2SO4; (NH4)2CO3; FePO4; HNO3; Ca(OH)2; HBr

ZADANIE 7:

Na czym polega proces:

a) destylacji jonowej ropy naftowej (definicja procesu, nazwy frakcji i ich temperatury wrzenia)

b) krakingu

ZADANIE 8:

Co określa liczba oktanowa?

ZADANIE 9.

Otrzymywanie i własności fizyczne oraz chemiczne acetylenu.

ZADANIE 10.

Napisz reakcje całkowitego (1 reakcja) i niecałkowitego (2 reakcje) spalania butanu.


More Questions From This User See All

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.