May 2022 1 78 Report
W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym obwód ściany bocznej jest dwa razy większy od obwodu podstawy. Ile razy pole ściany bocznej jest większe od pola podstawy?

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.