October 2018 1 185 Report

Do czego przez proroków wzywał Bóg Ojciec gdy Izraelici zeszli na drogę grzechu.

Proszę Pomóż.:)

Dziękii:)


Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.