October 2020 1 611 Report
1. Dlaczego grzech jest zdradą Boga?
2. Dlaczego człowiek daje się tak łatwo skusić na grzech?
Proszę o długie wypowiedzi okololo 5-7 zdan

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.