October 2020 1 253 Report
Proszę o kilkanaście zdań! :)

Co oznaczają dla Ciebie słowa św. Jana Pawła II:
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”


Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.