October 2020 2 447 Report
W jaki sposób człowiek niszczy przyrodę, zagraża życiu zwierząt ,roślin?

Mam już dwa obrazki ale potrzebne mi są jeszcze 2

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.