June 2022 1 4 Report
Na diagramie przedstawiono oceny z kartkówki z matematyki uzyskane przez uczniów klas 7a i 7b. (załącznik)
Które ze zdań jest prawdziwe?
1. Średnia ocen z kartkówki w klasie 7a jest równa średniej oceń z tej kartkówki w klasie 7b. P/F
2. Średnia ocen z kartkówki w obu klasach łącznie jest równa 4. P/F
More Questions From This User See All

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.