September 2019 0 51 Report
Połącz hasła z właściwymi opisami.

Społeczność szkolna
Samorząd uczniowski
Rada szkoly
Rada pedagogiczna
Rada rodziców

Za pośrednictwem organów szkoły decyduje o jej sprawach

Ma prawo m.in wydawać gazetkę szkolną

Zatwierdza oceny uczniów i wydaje opinie w sprawach szkoły

Ma prawo zgłaszania wniosków i zbierania pieniędzy na rzecz szkoły

Skupia równa liczbę nauczycieli, rodziców oraz uczniów, którzy zajmują się ważnymi sprawami szkoły
More Questions From This User See All

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.