April 2019 0 16 Report
1.Jaka liczba jest o 12 4/15 mniejsza od liczby 13 1/3? 2.Oblicz -Pamiętaj o kolejności wykonywania działań(1 3/5 )²-1 1/4:5/7= 3 .Znajdz liczbę czterocyfrową spełniającą warunki: cyfra tysięcy jest dwa razy większa od cyfry dzieiątek,jest podzielona przez 3 i 4 ,suma cyfry tysięcy i cyfry dziesiątek jest równa sumie wszystkich cyfr:Ile jest takich liczb?PODAJ WSZSTKIE MOŻLIWE ODPOWIEDZI.Plis pomocy!!!!
More Questions From This User See All

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.