April 2019 0 403 Report
Zadanie 2 strona 59
Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.Następnie wykonaj polecenia.
a)Napisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznej.
b)Zaznacz na osi czasu datę wydarzenia, od którego muzułmanie zaczęli liczyć lata.
More Questions From This User See All

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.