September 2018 1 35 Report

1) Korzystając z dostępnych żródeł , opis zmiany podziału administracyjnego Polski od 1945 roku . Zwróć uwagę zwłaszcza na zmiany nazewnictwa województwa , w którym mieszkasz .(Podkarpacie )


More Questions From This User See All

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.