January 2019 1 51 Report
Zad1.czy kąty trójkąta mogą mieć podane miary ?
-12°,15°,153°
-35°,55°,75°
-1°,1°,178°
-23°, 63°,84°
zad2.jakie są miary kątów trójkąta równoramiennego jeżeli,
a)kąt między ramionami ma miarę 10°
b)kąt przy podstawie ma miarę 10°
More Questions From This User See All

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.