April 2019 0 284 Report
Wyjaśnij, dlaczego w 1918 roku tylko część ziem zamieszkałych przez Polaków znalazła się w granicach Polski.
PLIS NA JUTRO

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.