April 2019 0 225 Report
Do każdego z podanych niżej cytatów podaj po trzy argumenty uzasadniające słuszność zawartych w nich stwierdzeń. Zastanów się i napisz w zeszycie, który z poznanych do tej pory tekstów kultury - utworów literackich, dzieł malarskich, filmowych, piosenek itp. Może być potwierdzeniem tych słów. (Zad. 20)

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.