September 2018 2 1K Report

W sklepie było 50kg ziemniaków. Jednego dnia sprzedano 20% całego zapasu, następnego 50% pozostałych. Jaki procent wszystkich ziemniaków stanowią ziemniaki jeszcze niesprzedane ?


More Questions From This User See All

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.