August 2018 1 430 Report
W składnicy złomu używana jest prasa hydrauliczna o sile prasowania wynoszącej 400kN . jaką siłą należy działać na mniejszy tłok, o powierzchni 200 razy mniejszej niż stół, na który kładziemy złom?
More Questions From This User See All

1. które ze składników pożywienia nie sa składnikami energetycznymi?a) białka i wodab) witaminy i sole mineralnec)cukry i tłuszczed)wszystkie wymienione w podpunktach a i b2. ze względu na pochodzenie i stan skupienia tłuszcze można podzielić naa) stałe i ciekłeb) roślinne i zwierzęcec)zwierzęce i mineralned) odpowiedzi a i b są poprawne3. z wymienionych niżej właściwości wybierz tę, która dotyczy wszystkich tłuszczya)są ciałami stałymib) są bezbarwnec) nie rozpuszczają się w wodzied) dobrze rozpuszczają sie w wodzie.4. która z wymienionych grup czynników powoduje ścinanie się białkaa) ogrzewanie, alkohol, sole metali cięzkichb) ogrzewanie, alkohol, wodac) kwasy, zasady, wodad)ogrzewanie, sole, woda5. które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwea) białka wystepują tylko w mleku, jajkach i serzeb) białka występują we wszystkich organizmach żywychc) białka występują tylko w roślinachd) białka wystepują tylko w organizmach zwierzęcych.6. związki chemiczne bedace składnikami pożywienia i mające najbardziej zbudowaną budowę oraz największe cząsteczki toa) tłuszczeb) cukryc) białkad) sole mineralne7. uczeń ogrzewał w dwóch probówkach olej mineralny i olej rzepakowy stwierdził że wydziela się gryzący zapach. zapach ten wydzielał siea) z obu probówekb) z probówki z olejem mineralnymc)najpierw z probówki z olejem mineralnym a potem z olejem rzepakowymd) z probówki z olejem rzepakowym8. podstawowymi elementami budowy cząsteczek białek saa)aminokwasyb) kwasy karboksylowec) estryd) alkohole
Answer

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.