August 2018 1 468 Report
W kiosku egzemplarz ,,Wiem" kosztuje 4,20 zł, a w prenumeracie tylko 3,30 zł.Poczta pobiera 2,50zł opłaty za przekaz pocztowy, którym dokonuje się wpłaty na prenumeratę.Sprawdź czy rzeczywiście prenumerata roczna jest o 20% tańsza od zakupu w kiosku.

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.