December 2018 1 677 Report
W celu ustalenia budowy węglowodoru o wzorze C₅H₁₀ poddano go przemianom, których przebieg przedstawia schemat.

Proszę bardzo o odpowiedz z wytłumaczeniem i z reakcjami!
More Questions From This User See All

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.