December 2018 1 249 Report
Dlaczego po dodaniu Cu(OH)2 do roztworu propan-1-olu obserwujemy czarny osad? Przecież alkohole monohydroksylowe nie reagują z Cu(OH)2, wiec nie powinno być brak zaobserwowanych zmian?
More Questions From This User See All

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.