June 2022 1 3 Report
Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi 340 m/s. Oblicz długość fali infradźwiękowej o częstotliwości 2Hz. Zapisz obliczenia.
More Questions From This User See All

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.