April 2022 1 106 Report

proszę o pomoc w rozwiązaniu zadanie w załączniku oblicz objętość bryły. oblicz pole powierzchni. narysuj siatkę ​

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.