Helppp 1. Wymień 10 znanych tobie słówek międzynarodowych! Die internationalen Wörter ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. 2. Przetłumacz! Guten Tag – ………………………… , Tschüs - …………… Guten Abend - …………………….. , Auf Wiedersehen - ……………… Guten Morgen - …………………… , Hallo - ……………………… Danke -……………, Bitte- …………, Entschuldigung -………………. 3. Odmień przez osoby i podaj znaczenie czasowników przy odmianie sein - ……………………… haben - …………………… …………………………………….. ……………………………….. …………………………………….. ………………………………… …………………………………….. ……………………………….. …………………………………….. ………………………………… …………………………………….. ……………………………….. …………………………………….. ……………………………….. 4. Odmień przez osoby czasowniki kaufen trinken fragen ………………………………. …………………………. ……………………….. ………………………………. …………………………. ……………………….. ……………………………… ………………………….. ……………………….. …………………………….. ………………………….. ……………………….. ……………………………… …………………………… ……………………….. …………………………….. …………………………… ……………………….. 5. Odpowiedz na pytania całym zdaniem ( jak się nazywasz , gdzie mieszkasz, skąd pochodzisz, ile masz lat ) a) Wie heißt du ? ………………………………………………………….. b) Wo wohnst du ? ………………………………………………………… c) Woher kommst du ? …………………………………………………… d) Wie alt bist du ? ………………………………………………………… 6. Uzupełnij czasownikami z nawiasu, w odmienionej formie Ralf …………… in Swarzędz (wohnen). Monika ………… 7 Jahre alt(sein). Paula …………… aus Deutschland (kommen). Ich ………… eine Gitarre.( haben) Er …………… neuen Computer(haben). Ich ……………… Anna.(heißen) 7. Napisz słownie liczby 35 - …………………………………… 67-……………………………………… 243 - ……………………………………………………………………………….. 4578 - ………………………………………………………………………………. 2003 - ……………………………………………………………………………… 4080 -………………………………………………………………………………. 7900-……………………………………………………………………………….. 9899 - ……………………………………………………………………………… 9673 - …………………………………………………………………………….. 8877 - ……………………………………………………………………………..
Answer

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.