December 2018 0 63 Report
Narysuj dowolny czworokąt i znajdź figurę do niego symetryczną względem prostej: a)przechodzący przez jeden z wierzchołków
b)przecinający dwa sąsiednie boki
c)przecinający dwa przeciwległe boki
d)zawierający jeden z boków czworokąta

Najlepiej proszę o zdjęcia, lub rysunki.:*

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.