May 2022 1 102 Report
Na szybko!!!!
Daje najjj!!!!

z.1
Rozdziel kwotę 200 zł w stosunku 3:5.

z. 2
Długości boków trójkąta są w stosunku 2:3:4, a jego obwód jest równy 36 cm. Oblicz długość każdego z boków trójkąta.


z. 3 Rozwiąż równanie:

− 3 3
=
8 4


z. 4 Wiedząc, że

9−8 7−6 = wyznacz
+7 3


z. 5
Zdrowy człowiek wykonuje przeciętnie 14 oddechów na minutę. Ile oddechów wykonuje w ciągu tygodnia?

z. 6
Kasia wstążkę długości 45 cm podzieliła na dwie części w stosunku 11:4. Ile jest równa różnica długości pomiędzy otrzymanymi częściami?


z.7
Dziadek Edward podzielił pomiędzy trzech swoich wnuków kolekcję 560 znaczków w stosunku 1:4:3.

Oceń prawdziwość zdań:
Każdy wnuk otrzymał przynajmniej 100 znaczków P F
Różnica w znaczkach pomiędzy dwoma chłopcami, którzy otrzymali ich najmniej i najwięcej jest równa 140 znaczków. P F

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.