2 weeks ago 1 24 Report

Każdy bok kwadratu ABCD o długości 9,6 cm po-
dzielono na trzy równe części i połączono kolejno
ośmio-
kąt KLMNOPRS.
Odpowiedz na pytania. Uzasadnij odpowiedzi.
a) Jakie pole ma prostokąt PKLO?
b) O ile centymetrów kwadratowych pole ośmiokąta jest mniejsze od pola
kwadratu?
c) Czy suma pól trapezu PKSR i ośmiokąta jest równa polu kwadratu?
d) Jakie jest pole ośmiokąta?
​.

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2022 KUDO.TIPS - All rights reserved.