September 2019 1 6 Report
Jika garis singgung pada kurva y = ax² + b dititik ( 1 , 2 ) mempunyai gradien 20 maka nilai a dan b berturut - turut ....
A. 18 dan -16
B. 10 dan -8
C. 20 dan -18
D. 5 dan -3
E. 10 dan 8
jawab beserta caranya

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 KUDO.TIPS - All rights reserved.