June 2022 1 65 Report
funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie całkowitej ostatnią cyfrę jej sześcianiu. wskaż zdanie fałszywe

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.