November 2018 1 46 Report
a )
Uzupełnij Graf . :
( I to już zrobiłam napiszę poniżej jak ) :
384:2=192
192:2=96
96:2=48
32:2=16
16:2=8
8:2=4

Całość Grafu : 384:32=192:16=96:8=48:4=12
( Czyli wszystkie działanie mają wspólny wynik " 12 " )

b)
Uzupełnij :
384:48 = .......... : 24 = .......... : 12 = ..........: 6 = ..........
864:108 = .......... : 54 = .......... : 27 = .......... : 9 = ..........
486:54= .......... : 27 = .......... : 9 = ..........More Questions From This User See All

Zadanie 1 Oblicz Sprytnie : 38 x 25 = 58 x 11 = Zadanie 2 Pan Jurek przebywa w pracy około 220 dni w roku . Z domu pana Jurka do miejsca pracy jest 5 km . Pan Jurek dojeżdża do pracy już 15 lat . Nie wykonując działań pisemnych , oblicz , ile kilometrów pokonał już pan Jurek w drodze do pracy i z powrotem . .................................................Odp . .................................................Zadanie 3 Dla reprezentacji szkoły w piłce nożnej zakupiono 11 kompletów koszulek i spodenek . Jedna koszulka kosztowała 74 zł , a spodenki - 28 zł . Nie wykonując działań pisemnych , oblicz , ile zapłacono za wszystkie komplety . ...........................................................Odp . ..................................................................Zadanie 4 Na początku roku pani dyrektor pewnej szkoły podstawowej powiedziała : W tym roku nasza szkoła liczy 768 uczniów . Najwięcej uczniów jest w klasach pierwszych - co szósty uczeń to pierwszoklasista a najmniej uczniów jest w klasie szóstej - w ostatniej klasie jest co 8 uczeń . Ilu uczniów tej szkoły jest w klasie pierwszej , a ile u szóstej ? .....................................................................................................................................................................Odp . ....................................................................Zadanie 5 Oblicz sprytnie .420: 14 = 560 : 16 = 720 : 18 = 540 : 12 =
Answer

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.