June 2022 1 53 Report
6
Bok rombu jest równy 7 cm, a boki równoległoboku mają długości 8 cm i 3 cm.
Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz Club D.
Większy obwód ma....
A, romb B. równoległobok
Różnica obwodów tych czworokątów wynosi
0.4 cm D. 6 cm 15

ZAZNACZ ODPOWIEDZ

AC
AD
BC
BD


Pils na teraz proszę proszę na teraz

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.