June 2022 1 38 Report
1.1. Podaj wzór funkcji y = f(x), jeżeli
a) x jest długością boku kwadratu, a y polem tego kwadratu.
b) x jest długością boku kwadratu, a y połową pola tego kwadratu.
c) x jest długością krawędzi sześcianu, a y polem powierzchni tego sześcianu.
d) x jest długością krawędzi sześcianu, a y potrojonym polem powierzchni tego sze-
ścianu.
e) x jest promieniem koła, a y polem tego koła.
f) x jest promieniem koła, a y polem koła o promieniu dwa razy większym.

(Funkcja kwadratowa) ​

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.