September 2018 1 660 Report

1. W sklepie było 40 pudełek kartonowych z sokiem owocowym. Jednego dnia sprzedano 20% całego zapasu, następnego 25% pozostałych. Jaki procent liczby wszystkich pudełek stanowi liczba pudełek niesprzedanych ?

2. W pewnym banku oprocentowanie lokat wynosiło 8%, potem wzrosło do 10%. O ile procent wzrosło oprocentowanie lokat ?


Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.