June 2022 1 84 Report
Zaznacz literę P jeśli zdanie jest prawdziwe. Natomiast literę F jeśli jest fałszywe. Biorąc pod uwagę dane statystyczne. Jeżeli zdanie jest Fałszywe, podaj prawidłową odpowiedź​

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.