June 2022 1 19 Report
Zadanie 7
Opisz pierwiastki chemiczne oznaczone literami A i B. Narysuj uproszczony model atomu B.
a)symbol chemiczny i nazwa
b)numer grupy
c)numer okresu
d)liczba atomowa
e)liczba protonów w jądrze
f)liczba elektronów
g)liczba powłok elektronowych
h)liczba elektronów walencyjnych
i) konfiguracja elektronowa
j)charakter chemiczny
DAJE 20 PKT I NAJ ​

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.