June 2022 1 20 Report
Zadanie 3
Podaj nazwy pierwiastków chemicznych i liczbę atomów tworzących związki chemiczne o podanych wzorach sumarycznych.
3 Na2CO3
4 AI(NO3)3
DAJE NAJ I 20 PKT​

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.