June 2022 1 55 Report
Zadanie 2
Oblicz masy cząsteczkowe substancji o podanych wzorach sumarycznych. Zapisz obliczenia
MgCl2
BaSO4
Zn(NO3)
DAJE 40 PUNKTÓW I NAJ ZA DOBRĄ ODP, NA TERAZ​

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.