January 2023 1 23 Report
Zad4
Ze zbioru cyfr (1,2,3,4,5,6,7,8,9) losujemy trzykrotnie bez zwracanie po jednej cyfrze i tworzymy z nich
liczbę trzycyfrową (erwsza wylosowana liczba jest cyfra setek, druga-dziesiątek, a trecis-jedności)
Wymacz prawdopodobieństwo, ze w takim losowaniu otrzymamy liczbę większą od 470

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.