January 2023 1 5 Report
Zad.3
Czterech spośród jedenastu zawodników drużyny piłkarskiej to obrońcy. Drużyna ta właśnie zakończyła
mecz i jeden z graczy udziela wywiadu telewizyjnego. Oblicz prawdopodobieństwo, że losowo wybrany
jeden z pozostałych członków drużyny jest obrońcą.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.