April 2019 0 278 Report
Podkreśl prawidłowe informacje w poniższych zdaniach.

Rozmieszczenie ludności określamy za pomocą wskaźnika gęstości zaludnienia, wyrażonego liczbą mieszkańców przypadającą na 100 km² / 1 km². W Polsce średnia gęstość zaludnienia wynosi 213 os./100km² / 123 os./100 km². Obszarem, na którym przypada największa liczba mieszkańców na jednostkę powierzchni, jest województwo warmińsko-mazurskie / śląskie. Z kolei najbardziej zaludnione jest województwo podlaskie/zachodniopomorskie.
More Questions From This User See All

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.