September 2019 0 180 Report

Wyraz który składa się z 15 liter który na początku ma h (samo).

może być więcej niż 15 liter ale nie mniej :P

pomóżcie


More Questions From This User See All

JAK CZYTAĆ PO ANGIELSKU TEN TEKST .?prosze napiscie jak sie wymawia bo jutro pani mnie pytaCHOCIAŻ JEDEN TEKST.1.Robert Luis Stevenson Was a famous Scottish writer. He was the person who created characters such as Dr Jekyll,Mr Hyde and Long John Silver. People all over the world young and old still read his popular.Robert Louis Stevenson was born in Edinburgh in 1850. As a child, he was often ill in bed , so he read oa lot of books. He loved reading stories and began writing when he was quite young. Stevenson studied at Edinburgh University. His father wanted fim to be an enginer, But Stevenson didn't like the idea.Instead, he agreed to become a lawyer. In 1880 Stevenson married an American woman , Fanny Osbourne. Together They travelled to many different countries! Finally, in 1890, they decided to live on the island of Samoa. Some of Stevenson's greatest stories are 'Treasure Island', 'Kidnapped; and ; The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde' Robert Louis Stevenson died in 1894, at the age of 4. He died young, but he left befind his wonderful stories for us to remember him byPeople in Russia rode the first kind of roller coasters over five hundred years ago. In the beginning, they were just slides made of wood and covered with ice. People climbed a set of stairs and slid all the way down. It was a fast and enjoyable ride! The slides were very popular and soon warmer countries began to build them. By 1700, they built slides that didn't need ice, so rides become bigger and bigger. They were called Russian Mountains. At first, these rides were dangerous and there were a ot of accidents, so they weren't very popular. Later, in 1884 , an inventor called LaMarcus Adna Thompson built a safer roller coaster on Coney Island in New York. This roller coaster was very popular and more people began to ride on it. In the 1900s a man called John Miller designed better coasters that were bigger and faster. These days, roller coaster are the most popular attractions at any funfair or theme park, because people love rides that are fast and exciting!
Answer
Bardzo prosze o streszczenie dzisiejszej ewangeliitak gdzies na pol kartki w zeszyciea o to dzisiejsza ewangelia:Jezus powiedział do swoich uczniów: »Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: "Nie zabijaj"; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu "Raka", podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: "Nie cudzołóż." A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: "Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy". A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: "Nie będziesz fałszywie przysięgał, "lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi«. PROSZE O STRESZCZENIE
Answer

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 KUDO.TIPS - All rights reserved.