September 2018 2 65 Report

Wypisz inne gazy ze składu powietrza. Chdzi o to, że: Skład powietrza: Azot-78% Tlen-21% i inne gazy-1% i trzeba wypisać te gazy.


Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.