December 2018 1 71 Report
Wyjaśnij pojęcia:
-republika
-plebejusze
-patrycjusze
-konsulowie
-senat
-trybun ludowy
-dyktator
-prowincja
-legion
-romanizacja
-''pokój rzymski''
-forum
-cesarstwo
-cyrk (starożytny)
-atrium
-perystyl
-wędrówka ludów
PLS

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.