January 2023 1 20 Report

W pudełku jest 12 losów, w tym 5 wygrywających. Wyciągamy jednocześnie 4 losy.
Oblicz prawdopodobieństwo, że wśród wylosowanych losów:
a) A-dokładnie dwa losy będą wygrywające;
b) B- co najmniej jeden los będzie wygrywający.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.